ProgramProgram

Program

Čtvrtek 7. 4. 2016 – Arcidiecézní muzeum

17:00 Zahájení

17:05 - 18:00 Úvodní přednáška

18:30 Společenský večer

Pátek 8. 4. 2016 – Arcidiecézní muzeum

9:15 - 11:30 Dopolední sekce

 • Patofyziologické mechanismy řečové dysprosodie u pacientů s Parkinsonovou nemocí
  I Rektorová, N Elfmarková, M Gajdoš, M Mračková, R Mareček, J Mekyska
 • Emočná rekognícia a teória mysle u schizofrénie: meta-analýza neurozobrazovacích štúdií
  Martin Jáni, Tomáš Kašpárek
 • Kognitivní styly a zpracování emočně nejednoznačných sociálních podnětů: fMRI pilotní studie
  Petra Zemánková, Martin Gajdoš, Jan Širůček, Tomáš Kašpárek, Martin Bareš
 • Structural Connectivity of Eloquent Speech Areas Defined by Direct Cortical Stimulation Mapping
  Pavel Hok, Marie-Therese Forster, Christian Senft, Volker Seifert, René-Maxime Gracien, Christian A. Kell
 • Brain mechanisms underlying visual processing at different cognitive loads in Parkinsons and Alzheimer diseases
  N Elfmarková N, M Gajdoš, R Mareček, S Rapcsak, I Rektorová
 • Altered corticostriatal connectivity in Parkinson’s disease and its relation to cognitive impairment
  Lubomira Anderkova, Marek Barton, Irena Rektorova
 • The role of the basal ganglia in visuomotor integration during handwriting: an fMRI study
  M Bartoň, M Fňašková, M Mikl, R Mareček, I Rektorová, S Rapcsak, I Rektor
 • Changes of fMRI Activation during the imagination of Movements in Chronic Spinal Cord Injury Patients after Intrathecal Baclofen treatment
  J. Keller, R. Jech, I. Štětkářová

11:30 - 12:30 Oběd

12:30 - 14:00 Odpolední sekce

 • fMRI studie inovované verze Go/Nogo task u zdravých jedinců
  Pavla Linhartová, Matyáš Kuhn, Petra Zemánková, Tomáš Kašpárek, Martin Bareš
 • Vliv předzpracování fMRI dat na analýzu funkční konektivity
  Michal Mikl, Radek Mareček, Eva Výtvarová, Marek Bartoň, Martin Gajdoš, Jan Fousek, Martin Lamoš, Tomáš Slavíček
 • Functional connectivity graph in early schizophrenia not altered?
  Jaroslav Hlinka, Nikola Jajcay, Filip Děchtěrenko, Antonín Škoch, Jaroslav Tintěra, Filip Španiel, Jiří Horáček
 • Combining network and partial least square analyses: epilepsy case study
  Eva Výtvarová, Radek Mareček, Jan Fousek, Ivan Rektor
 • Prostorovo-frekvenční vzorce EEG signálu simultánně měřeného s fMRI daty napříč různými paradigmaty
  René Labounek, Martin Lamoš, Radek Mareček, Michal Mikl, Milan Brázdil, Jiří Jan
 • Update nástroje pro exploraci masek ve skupinové fMRI analýze: Mask_explorer_2
  Martin Gajdoš, Michal Mikl, Radek Mareček

14:15 Zakončení