fmri2016.upol.czfmri2016.upol.cz

Univerzita Palackého v Olomouci
Sekce pro funkční mapování mozku
České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
Česká lékařská komora

pořádají

 

12. mezinárodní workshop
funkční magnetické rezonance

  

  

Olomouc
7. – 8. dubna 2016

 

 

Doprovodná akce: Workshop Innovations in mapping of brain function and structure: benefits and pitfalls - Brno 7. 4.